Chiết xuất tự nhiên tạo màu

Màu Thực Phẩm cung cấp các giải pháp tự nhiên về màu cho các sản phẩm thực phẩm, được công bố trên bao bì là nguyên liệu tự nhiên hay chiết xuất từ thực vật và không có mã INS (E no.).

Trả lời