Màu tổng hợp nhân tạo dùng trong thực phẩm. Có độ ổn định và độ bền cao với các tác nhân như ánh sáng, nhiệt độ, pH,.. Bên cạnh đó, chi phí sử dụng thấp với liều lượng sử dụng ít.

Showing all 10 results